Miljö och etik

Miljö och etik

HÅLLBARHET – VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

I en värld med allt större sociala och miljömässiga utmaningar är det viktigt att vi som företag är inriktade på hållbarhet och inte bara känner till våra förpliktelser utan även agerar utifrån dem. Vårt samarbete med produktionsenheterna bygger på relativt få leverantörer med starka relationer. På så sätt kan vi garantera våra kunder en noga testad och jämn kvalitet samt lång livslängd för våra kläder. Dessutom garanterar vi våra kunder, genom en nära dialog med våra leverantörer, att vår tillverkning sker under ansvarsfulla arbetsvillkor som stärker hållbarheten.

Medlem av UN Global Compact
2011 fattade vi ett strategiskt beslut för att sätta hållbarheten i centrum och gick med i UN Global Compact Initiative. UN Global Compact fungerar som en övergripande ram för våra CSR-aktiviteter och säkerställer att vi täcker in de fyra huvudområdena:

  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetstagarnas rättigheter
  • Miljö
  • Antikorruption 

På Kentaur värderar vi transparens högt och är därför öppna i fråga om våra observationer och de löpande förbättringar vi uppnår. Om våra resultat avviker från de definierade KPI:erna skaffar vi oss en överblick och agerar utifrån det. Vi lämnar varje år in en rapport till UN Global Compact gällande våra CSR-aktiviteter. En redogörelse för vad vi vill, vad vi gör samt vad vi uppnått under det gångna året i förhållande till våra definierade KPI:er. Därigenom integreras hållbarheten i hela verksamheten.

Om du vill ha mer kunskap och information om våra KPI:er och vårt dagliga arbete med integrering av såväl sociala som miljömässiga hänsyn, finner du det i vår COP-rapport under nyttiga länkar.

Amfori BSCI och Kentaurs leverantörsstyrning
Vi menar som utgångspunkt att vårt sociala ansvar inte bara omfattar aktiviteter i Danmark utan hela vår leverantörskedja. Det är viktigt för oss att våra kunder vet att vi även tar ansvar när det gäller de sömmerskor som har tillverkat våra kläder. Därför har vi satt fokus på leverantörsstyrning och är med i amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). En sammanslutning av över 1 400 europeiska företag som delar ett antal etiska spelregler, en uppförandekod, när det gäller inköp och produktion i länder utanför EU.

Vårt hållbara val
2015 valde vi att utöka begreppet ”Vårt gemensamma ansvar” till att även omfatta en hållbar strategi. Vi lever i dag i en värld där hållbarhet numera är något självklart, men där det krävs nya tänkesätt, medvetna val och inte minst handling. Därför har vi gjort ett val och hållbara kvaliteter ska vara en naturlig del av Kentaurs sortiment.

Om du vill veta mer om vårt hållbara val och de textilier vi arbetar med i detta sammanhang kan du även läsa ”Hållbara textilier”. 

VARFÖR VÄLJA KENTAUR

  • 100 % undertecknad Uppförandekod.
  • Medlem i UN Global Compact
  • Medlem i BSCI
NYTTIGA LÄNKAR
UN GLOBAL COMPACT 

Läs mer här

Amfori BSCI

Läs mer här

LÄS KENTAURS COP-RAPPORT

COP-rapport 2021-2022