Kentaur udarbejder LCA

Menu

Kentaur udarbejder LCA

Kentaur® udarbejder LCA Kentaur® udarbejder LCA
Kentaur® udarbejder LCA
I samarbejde med Tekstilrevolutionen udarbejder Kentaur® en LCA af en populær kokkejakke

Vi er altid interesseret i at blive klogere. Derfor valgte vi for ca. et år siden, i samarbejde med Tekstilrevolutionen, at sætte gang i en livscyklusanalyse.

En livscyklusanalyse, eller kort LCA, er et værktøj, der bruges til at vurdere den miljømæssige påvirkning af produkter, services og processer. Denne giver således et samlet billede af, hvor meget et produkt som f.eks. en kokkejakke belaster miljøet. Dette gælder både i produktionsfasen, brugsfasen og end-of-life. Her bliver der målt på forskellige kategorier, som drivhusgasudledning, vandaftryk og toxicitet.

 

I vores LCA, tog vi udgangspunkt i vores model 23401, som er en populær kokkejakke hos os. Vi gik ud fra denne, da den favner bredt og således også kan skabe et godt billede af andre af vores modeller.

 

I udarbejdelsen gik vi ud fra to forskellige materialescenarier og tre forskellige produktionsscenarier. Disse skulle til, for at give os en sammenligningsmulighed.

 

LCA’en har givet os værdifuld viden, som vi kan bruge fremadrettet, i materialevalg til udviklingen af nye produkter, i dialog med vores leverandørkæde omkring miljøpåvirkningen af deres processer, og i dialog med kunder, omkring faktorer der spiller ind på vores produkters miljøpåvirkning.

 

Med denne analyse er vi således blevet endnu klogere på, hvordan vi også i fremtiden sikrer en bæredygtighedsfremmende udvikling af virksomheden.

 

På baggrund af projektet, er der blevet udviklet et generisk værktøj, som kan gøre os klogere på og kvantificere vores produkters drivhusgasudledning, landarealanvendelse og vandforbrug. Så vi anskuer produkters påvirkning fra flere miljøperspektiver, og ikke kun på enkelte områder.