CSR & Bæredygtighed

CSR & Bæredygtighed

Estimeret læsetid: 2min.

BÆREDYGTIGHED - VORES FÆLLES ANSVAR

Vi lever i en verden med stadigt større sociale og miljømæssige udfordringer. Derfor er det vigtigt, at vi som virksomhed har fokus på bæredygtighed. Vi kender ikke kun vores forpligtelser - vi handler også på dem. 

Vores samarbejde med produktionsstederne, bygger på relativt få leverandører med stærke relationer. Herved kan vi sikre vores kunder en gennemtestet og ensartet kvalitet. Ligeledes har vores beklædning en lang levetid.

Igennem en tæt dialog med vores leverandører og kunder sikrer vi, at vi producerer under ansvarlige arbejdsforhold, hvilket styrker bæredygtigheden.

Medlem af UN Global Compact
I 2011 tog vi en strategisk beslutning og tilsluttede os UN Global Compact Initiative. Dette gjorde vi for at sætte bæredygtigheden i fokus. UN Global Compact fungerer som en overordnet ramme for vores CSR-aktiviteter og sikrer, at vi kommer omkring de fire hovedområder:

  • Menneskerettigheder
  • Arbejdstagerrettigheder
  • Miljø
  • Anti-Korruption 

I Kentaur vægter vi gennemsigtighed højt. Derfor er vi også åbne omkring vores observationer og de løbende forbedringer, vi opnår. Afviger vores resultater fra de definerede KPI'er, vil vi orientere os og handle herudfra.

Årligt aflægger vi en rapport til UN Global Compact, omhandlende vores CSR-aktiviteter. En redegørelse for, hvad vi vil, hvad vi gør samt, hvad vi har opnået i det forgange år, i forhold til vores definerede KPI'er. Dermed er bæredygtigheden integreret i hele virksomheden.

Ønsker du mere viden og information i forhold til vores KPI'er, og vores daglige arbejde med integrering af såvel sociale som miljømæssige hensyn? Så finder du det i vores COP-rapport under nyttige links.

Amfori BSCI og Kentaurs leverandørstyring
Vi mener grundlæggende, at vores sociale ansvar ikke kun omfatter aktiviteter i Danmark, men hele vores leverandørkæde. Det er vigtigt for os, at vores kunder ved, at vi også tager ansvar, når det gælder de syersker, der har fremstillet vores tøj.

Derfor har vi sat fokus på leverandørstyring, og er med i amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). En sammenslutning af mere end 1400 europæiske virksomheder, som er fælles om et sæt etiske spilleregler, en Code of Conduct, når det gælder indkøb og produktion i lande uden for EU.

Vores fokus på bæredygtighed
I 2015 valgte vi at udvide begrebet "Vores fælles ansvar” til ligeledes at rumme en bæredygtig strategi. Vi lever i dag i en verden, hvor bæredygtighed ikke længere står til diskussion, men kræver nye måder at tænke på, bevidste valg og ikke mindst handling. Derfor har vi truffet et valg om, at artikler med fokus på bæredygtighed skal være en naturlig del af Kentaurs sortiment. 

Hvorfor vælge Kentaur

  • 100% underskrevet Code of Conduct.
  • Medlem af UN Global Compact
  • Medlem af BSCI
Nyttige links
UN Global Compact

Læs mere her

Amfori BSCI

Læs mere her

Læs Kentaurs COP rapport

COP rapporten 2021-2022