Ansvarlighed

Ansvarlighed

Ved at ændre adfærd og tænke i nye muligheder, kan vi gøre en forskel. Udover Kentaurs fokusering på Verdensmålene, kommer ansvarligheden også til udtryk via vores arbejde med UN GLOBAL COMPACT samt AMFORI BSCI.

UN GLOBAL COMPACT er verdens største bæredygtige initiativ for selskaber. Som medlem, er dette initiativ grundlaget for vores daglige arbejde med social ansvarlighed. UN Global Compact udgør 10 principper fordelt på fire hovedområder: Menneskerettigheder, Arbejdstagerforhold, Miljø og Korruption.

AMFORI BSCI stiller krav til og forbedrer sociale vilkår i globale forsyningskæder. Som medlem af Amfori BSCI forpligter Kentaur sig til at efterleve disse krav. Vores BSCI Code of Conduct er underskrevet af alle vores producenter samt 77% af vores metervare- og tilbehørsleverandører. De resterende 23% efterlever deres egne Code of Conduct, som stiller tilsvarende krav til vores BSCI Code of Conduct.

Amfori BSCI arbejder ud fra 11 principper, og der udføres løbende audits af uafhængige auditeringsvirksomheder.

 1. Rettighed til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger
 2. Ingen diskrimination
 3. Ingen tvangsarbejde
 4. Ingen børnearbejde
 5. Særlig beskyttelse for unge arbejdstagere
 6. Ingen usikker beskæftigelse
 7. Anstændige arbejdstider
 8. Fair aflønning
 9. Arbejdsmiljø og sikkerhed
 10. Etisk forretningsadfærd
 11. Beskyttelse af miljøet