Verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Tøj og generelt hele tekstilbranchen er en forurenende kilde, der har konsekvenser for både miljøet og de personer, der arbejder i branchen. Som virksomhed har vi derfor en forpligtigelse til at værne om miljø såvel som mennesker.

Når vi tænker bæredygtighed, tænker vi ikke kun produkt. Vi arbejder i helheder, hvilket vil sige, at alle led i forsyningskæden er vigtige. Derfor er FN’s 17 Verdensmål for bæredygtige udvikling også en naturlig del af vores bæredygtighedsstrategi Work, Wear&Care.

I Kentaur vil vi gerne mindske vores negative påvirkning og øge vores potentielle positive påvirkning på de områder, hvor vi rent faktisk kan gøre en konkret og målbar forskel.

Følgende Verdensmål og delmål er prioriteret i Kentaurs bæredygtige strategi, og giver et indblik i de ledestjerner, ambitioner og fokusområder der arbejdes efter frem mod 2030+.

SOCIALT ANSVAR

Mål 8 – Delmål 8.5: Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn.
Delmål 8.8: Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer. Vi vil sikre anstændige jobs i Kentaur Group og samtidig påvirke og opfordre leverandører samt samarbejdspartnere til at efterleve de samme forpligtelser og integrere dem i deres indflydelsessfære.

Vi arbejder efter at:

  • Reducere sygefraværet med 25%.
  • Have nul arbejdsulykker.
  • Alle produktionssteder har amfori BSCI-auditering på min. B level i 2022.
  • Alle metervare- og tilbehør leverandører skal screenes for social compliance certificering eller auditering iht. anerkendt standard såsom BSCI eller Oeko-tex SteP. (Alternativt f.eks. SA8000, FLA, FWF, WRAP, GOTS eller Fairtrade textile production).
  • Vi ansætter medarbejdere på baggrund af kompetencer – vi vil have en balanceret kønsfordeling i hele Kentaur med lige løn for arbejde af samme værdi.
  • Kentaur ønsker at skabe økonomiske muligheder lokalt - 100% af medarbejdere på vores produktionssteder skal have min. living wage efter 6 måneders anciennitet.

ANSVARLIGE PRODUKTER OG ANSVARLIGT RESSOURCEBRUG

Mål 12 – Delmål 12.2: Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt. Vi vil arbejde med 100% bæredygtig materiale input, som er vedvarende, recirkulérbar eller genbrugelig.

Vi arbejder efter at:

  • 75% af Kentaurs kollektioner er bæredygtige i 2025 – source 50% af bomuld som Better Cotton
  • Kentaurs metervareaffald skal reduceres, genbruges og/eller genanvendes.
  • Kentaur vil være medvirkende til at vores produkter genanvendes efter endt levetid.

KLIMAANSVAR

Mål 13 – Delmål 13.2: Indbyg tiltag mod klimaforandringer i politikker. Vi vil være en klimavenlig virksomhed med et mål om 50% reduktion af energiforbrug og CO2 neutralitet i 2030.